TIỄN BIỆT
(Xướng)
Em về chốn lạ cuối mùa Xuân
Nụ bưởi buồn hiu nở trắng ngần
Bịn rịn làn hương vờn mái tóc
Tạ từ cánh mỏng níu bàn chân
Oanh vàng não nuột im lời hót

Read more :
READ  BÀ MERKEL MẮNG TẬP CẬN BÌNH