Home » Truyện ngắn

Truyện ngắn

truyện ngắn dẫu không thể đi đến cuối con đường

Em phải nói với anh gì đây anh. Nói với anh là giờ anh đang thích một người khác. Nói với anh là em nghĩ đến người đó nhiều hơn anh. Nói với anh là em đang dần quên anh và nhớ đến một người khác nhiều hơn nhớ anh à… *** Hai giờ chiều, …

truyện ngắn dẫu không thể đi đến cuối con đường Read More »

Truyện ngắn cái mụn

I. Một cái mụn bọc mọc sát khóe miệng nhưng ở vị trí không éo le cho lắm bởi nó nằm dưới miệng chứ không chình ình ở mép trên như mọi bận. Tuy vậy, cái mụn bọc ấy, dù đã duyên dáng nép trong bóng che của đôi môi, té ra lại khá to. …

Truyện ngắn cái mụn Read More »

Officially launched "super food" Motorola HD Atriz

3rd Generation Series Motorola Atrix has been published official information on its website. In fact, Atriz HD has appeared previously code-named Dinara. Observe Motorola Atrix HD, you can think of the design of the “supermodel” Razr. This smartphone has the design features slender, thin, especially with his back facing death Kevlar unique. Kevlar material not …

Officially launched "super food" Motorola HD Atriz Read More »

Scroll to Top