CHỢ VEN ĐÊ

Hôm rồi ghé chợ họp ven đê.Thịt chó, đầu dê đủ mọi bề.Trước mặt dao cùn ầm ĩ chặt.Sau lưng thớt mục thái say mê.Người tô ngữ Việt như yêu…

NGỰA VỀ

Ngựa về hí một tiếng vang: Chúc mừng năm mới – an khang mọi nhà! Đôi câu lục bát làm quà Trải lòng bạn hữu gần xa vui cùng,…! Caocongkien