OBAMA KHUYÊN TẬP CẬN BÌNH

OBAMA: Chú về vào chậu mà bơi Đừng dại bơi biển chết trôi có ngày Anh biết da chú rất dày Nhưng mà “vỏ quýt,… móng tay” bao lần Cái…

LỤC BÁT TẶNG: TẬP CẬN BÌNH

Tập ơi! Tớ bảo Tập này Nghe nói bên mày mụn nhọt tứ tung: Tân Cương hổ muốn về rừng Tạng Tây nhóm lửa bập bùng đi xa Điếu Ngư…

BÀ MERKEL MẮNG TẬP CẬN BÌNH

Tập này! Cái mặt chú dày Chắc là bị đấm bấy nay chứ gì ? Vai phải mụn nhọt li bì Dao đâm, kiếm chém mấy kỳ chưa thôi (1)…

CÓ NHỚ KHÔNG

CÓ NHỚ KHÔNG (Xướng) Tàu tham có nhớ chuyện xưa không? Đất Việt vang rền những chiến công Dũng mãnh Ngô Quyền neo cọc sắt Oai phong Nguyễn Huệ chốt…

TIỄN BIỆT

TIỄN BIỆT(Xướng)Em về chốn lạ cuối mùa XuânNụ bưởi buồn hiu nở trắng ngầnBịn rịn làn hương vờn mái tócTạ từ cánh mỏng níu bàn chânOanh vàng não nuột im…