Thay đổi màn hình đăng nhập Window 7

TweaksLogon Changer là một ứng dụng đơn giản khác cho phép bạn thay đổi màn hình đăng nhập Window 7 ngay lập tức. Chương trình cũng tự động điều chỉnh kích thước của bức ảnh nếu nó vượt quá tiêu chuẩn của một bức ảnh nền. Tuy nhiên chức năng của TweaksLogon chỉ đơn giản là thay đổi màn hình đăng nhập với ảnh mà bạn chọn. 
[tip]Giao diện chương trình rất đơn giản bao gồm phần hiển thị giao diện màn hình đăng nhập hiện tại của hệ thống và bốn nút nhấn: Nút Change Logon Screen, nút Test, nút Revert to Default Logon Screen, nút About với các chức năng tương ứng là chọn hình và thiết lập thay đổi, kiểm tra sự thay đổi, phục hồi lại màn hình mặc định của Window 7 và giới thiệu về chương trình.[/tip]

Read more :
READ  Tự Đổi Màu Aero Theo ảnh Nền Desktop Windows 8