Sử dụng Windows Theme Installer

Windows Theme Installer là một tiện ích miễn phí cho phép bạn cài đặt một theme, gỡ bỏ một theme và dễ dàng khôi phục các mặc định trong Windows Vista và Windows 7. Thông thường Windows không cho phép bạn cài đặt các theme của bên thứ 3. Do đó bạn cần phải vá một số tập tin hệ thống để có thể làm như vậy, và sau đó bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

Để cài đặt một theme và thay đổi các tập tin hệ thống:

– Đầu tiên chạy chương trình với danh nghĩa là người quản trị
– Chọn các tùy chọn mà bạn muốn cài đặt (Theme, Explorer.exe, OobeFldr.dll, ExplorerFrame.dll, Shell32.dll)
– Sau khi đã lựa chọn các tùy chọn, nhấp vào nút “Browse” và duyệt các tập tin của tùy chọn mong muốn
– Nhấp vào nút “Install Theme” để cài đặt theme và thay thế các tập tin hệ thống

  

Read more :
READ  Thêm ổ Đĩa 50GB Của Box.Net Vào Thư Mục Trong Windows