Samsung cập nhật Smart Switch Mobile lên phiên bản 3.7.26.10 –

Gần đây, Samsung đã đẩy một bản cập nhật phiên bản 4.0.22010451 mới cho Plugin Buds. Bản cập nhật ứng dụng mới sẽ giúp bạn kết nối với thiết bị Galaxy Buds của mình thông qua ứng dụng, bạn có thể truy cập các tính năng như cài đặt thiết bị và xem trạng thái.

Trong bản cập nhật mới nhất cho các ứng dụng Buds Plugins, Samsung đã thay đổi tên của các ứng dụng. Và tên mới sẽ dành cho ứng dụng Plugin chồi là:

 • Trình cắm Galaxy Buds Pro cho Trình quản lý Galaxy Buds Pro
 • Galaxy Buds Live Plugin cho Galaxy Buds Live Manager
 • Galaxy Bud + Plugin cho Galaxy Bud + Manager
 • Trình cắm Galaxy Buds2 cho Trình quản lý Galaxy Buds2

THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI TRÊN VIỄN THÔNG

Cập nhật Samsung Galaxy Buds 4.0.22010451

Các bản cập nhật mới nhất cho tất cả ứng dụng Galaxy Buds có cùng số phiên bản 4.0.22010451 với kích thước gói khác nhau.

Cùng với điều này, không có tính năng mới và cải tiến nào được ghi nhận trong bảng thay đổi cập nhật. Có lẽ giống như các bản cập nhật trước, bạn có thể trải nghiệm một thay thế mới trong cài đặt Galaxy Buds. Dưới đây chúng tôi đề cập đến phiên bản và kích thước gói cho bản cập nhật.

Trình quản lý Galaxy Buds Pro

 • Số phiên bản: 4.0.22010451
 • Changelog: Thay đổi tên ứng dụng thành ‘Trình quản lý’
 • Kích cỡ gói: 15,41 MB

Trình quản lý trực tiếp Galaxy Buds

 • Số phiên bản: 4.0.22010451
 • Changelog: Thay đổi tên ứng dụng thành ‘Trình quản lý’
 • Kích cỡ gói: 15,83 MB

Galaxy Bud + Trình quản lý

 • Số phiên bản: 4.0.22010451
 • Changelog: Thay đổi tên ứng dụng thành ‘Trình quản lý’
 • Kích cỡ gói: 13,21 MB

Trình quản lý Galaxy Buds2

 • Số phiên bản: 4.0.22010451
 • Changelog: Thay đổi tên ứng dụng thành ‘Trình quản lý’
 • Kích cỡ gói: 15,49 MB

Vì vậy, hãy tải ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại của bạn để không chỉ ghép nối và điều khiển Galaxy Buds, Galaxy Buds +, Galaxy Buds Live hoặc Galaxy Buds Pro mà còn kiểm tra các bản cập nhật phần mềm cho tai nghe của bạn.

Điều đáng nói là người dùng ứng dụng Samsung Galaxy Buds Manager nên cài đặt bản cập nhật này ngay lập tức để có trải nghiệm tuyệt vời mới với Samsung Buds Managers.

Để cài đặt nó, hãy mở Galaxy Store, nhấn vào biểu tượng menu ở góc trên bên trái và nhấn Cập nhật. Từ đây, bạn có thể cập nhật từng cái một bằng cách nhấn vào mũi tên hình tròn bên cạnh các ứng dụng riêng lẻ hoặc nhấp vào Cập nhật tất cả để cài đặt tất cả các bản cập nhật có sẵn

The source: https://nguyendiep.com
Category: Technology

Thanks for Reading

Enjoyed this post? Share it with your networks.

Get more stuff

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Leave a Feedback!