OBAMA:

Chú về vào chậu mà bơi
Đừng dại bơi biển chết trôi có ngày
Anh biết da chú rất dày
Nhưng mà “vỏ quýt,… móng tay” bao lần
Cái đầu chú cũng quá đần
Việc nhà bừa bộn xoay vần nổi đâu,…

Read more :
READ  CHỢ VEN ĐÊ