Tập ơi! Tớ bảo Tập này
Nghe nói bên mày mụn nhọt tứ tung:
Tân Cương hổ muốn về rừng
Tạng Tây nhóm lửa bập bùng đi xa
Điếu Ngư với Nhật bất hòa
Đường biên Ấn Độ can qua nhọc nhằn
Đài Loan sừng mọc bao năm
Phải lòng ông Mỹ nhở nhăn lộn chồng

Read more :
READ  TIỄN BIỆT