banner [HYIP] Vigilclub   free 0.25$ hàng ngày
Vigilclub là site HYIP mới, hiện nay khi đăng ký bạn sẽ được miễn phí 5$ vào tài khoản Active Deposit, số tiền này không rút ra ngay được mà bạn sẽ lãi 5% = 0.25$ một ngày. Như vậy là sau 4 ngày bạn sẽ được 1$ và có thể yêu cầu thanh toán, đã có bạn nhận được thanh toán rồi nên đây là hoàn toàn có thật.
Ngoài ra bạn lưu ý đừng đầu tư thêm tiền vào site này, nó sẽ sớm scam nhé, chỉ đăng ký và để đấy để nhận được free 0.25$ hàng ngày.
vigilclub [HYIP] Vigilclub   free 0.25$ hàng ngày
Chúc bạn may mắn!
Read more :
READ  Writes for the blog software – Windows Live Writer