Daum PotPlayer – là một phần mềm đa phương tiện do các tác giả của KMPlayer phát triển. Đây là một trình chơi media chất lượng cao, hỗ trợ cho tất cả các định dạng video và các định dạng âm thanh. Potplayer được thiết kế hiện đại, dành cho nhiều cấu hình, có khả năng thay đổi các phím nóng để ghi lại các âm thanh phát lại trong tập tin, kết nối plug-in DSP để hiển thị phụ đề, bao gồm các visualization khi chơi tập tin âm thanh.

[note]Mô tả:

  • Không yêu cầu codecs bên thứ ba bao gồm cả H.264/AVC, VC-1, MPEG2
  • Chất lượng phát cao
  • Hỗ trợ cho tất cả các loại phụ đề phim
  • Hỗ trợ cho tất cả các định dạng video hiện đại và các định dạng audio
  • Hỗ trợ các skin với các chủ đề màu sắc.

[/note]
[tip]
Latest version: 1.5.29332 (11 Aug 2011) 
License: Freeware
System requirements: 9x/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/7
Download Daum PotPlayer 32-bit: PotPlayer1.5.29332.EXE (13.6 MB)
Download Daum PotPlayer 64-bit: PotPlayer1.5.29332-x64.EXE (12 MB)
Download Daum PotPlayer update: PotPlayer1.5.29599Upd.EXE (6.5 MB)
Download Portable PotPlayer: PotPlayer.1.5.26392.exe (13 MB)
Download PotPlayer Skins: PotPlayer_Skins.7z (12.5 MB)
[/tip]

Read more :
READ  6 The best free & best computer voice changer software