Do khá nhiều người sử dụng theme này nên mình cập nhật thêm 1 số sửa đổi mà blogger update:
+ Tối ưu tăng tốc độ load
+ Slide bài mới nhất có thêm hình ảnh
+ Fix không lưu được widget ở phần tử trang
+ Sửa widget  nhỏ trang lable ở phần tử trang
+ Thêm thumbnail cho bài viết ở trang nhãn khi không có ảnh
+ Thêm trang Archive cho blog
+ Fix tìm kiếm = tìm kiếm blogger
+ Tạo widget ở sidebar có khung bo viền
+ Sử dụng phân trang mặc đinh
+ Loại bỏ Menu sổ ngang
+ Sử dụng comment phân cấp blogger

Hướng dẫn :
Để sửa đổi theme bạn nên dùng Notepad++ để dễ dàng sử dụng
1. Thay đổi logo tìm:
http://4.bp.blogspot.com/-SvH6xyNEkkY/T-6yaYQGhiI/AAAAAAAABE8/7_aQzYPMao0/s1600/logos.png
thay = link ảnh logo của bạn

2. Thay đổi link menu

<ul class=’menu’>
<li><a href=’/’><span>Home</span></a></li>
<li><a href=’/search/label/Destination‘><span>Menu1</span></a></li>
<li><a href=’/search/label/Destination ‘><span>Menu2</span></a></li>
<li><a href=’/search/label/Destination ‘><span>Menu3</span></a></li>
<li><a href=’/search/label/Destination  ‘><span>Menu4</span></a></li>
<li><a href=’/search/label/Destination  ‘><span>Menu5</span></a></li>
<li><a href=’/search/label/Destination ‘><span>Menu6</span></a></li>
<li><a href=’/search/label/Destination ‘><span>Menu7</span></a></li>
<li><a href=’/search/label Destination ‘><span>Menu8</span></a></li>
<li><a href=’/search/label/Destination ‘><span>Menu9</span></a></li>
</ul>

Thay DestinationMenu.. thành các nhãn blog của bạn 

3. Hiện thị các table ở trang chủ

Tìm

<div class=’body-home’>
<div class=’boxtitle’>
<h2><span class=’boxtitle1’/><span class=’boxtitle2′><a href=’/search/label/Destination‘ title=’Destination‘>Destination</a></span>
<span class=’boxtitle3’/></h2>
<ul class=’subbox’>
<li><a href=’/search/label/Menu1‘>Menu1</a></li>
<li>|</li>
<li><a href=’/search/label/Menu2‘>Menu2</a></li>
<li>|</li>
<li><a href=’/search/label/Menu3‘>Menu3</a></li>
</ul>
</div>
<div class=’body-info’>
<script>document.write(“<script src=”/feeds/posts/default/-/Destination?max-results=”+7+”&orderby=published&alt=json-in-script&callback=helloximo02″></script>”);</script>
</div>
<div style=’clear:both;’/>
</div>

READ  Petkute Blogger

Thay chữ in đậm màu đỏ và xanh thành các nhãn của bạn

Và đây là data test nếu blog bạn chưa có bài viết nào
Vào cài đặt và Import là có thể xem demo ngay

Read more :