CÓ NHỚ KHÔNG
(Xướng)
Tàu tham có nhớ chuyện xưa không?
Đất Việt vang rền những chiến công
Dũng mãnh Ngô Quyền neo cọc sắt
Oai phong Nguyễn Huệ chốt thành đồng

Khe này quẳng xác loài hung tặc

Read more :
READ  THỎA LÒNG