Bạn có trong tay tập tin này và không biết làm thế nào để mở nó. Người gửi nó cho bạn có vẻ cũng không biết, và thời hạn cuối cùng của bạn đang hết dần. Bạn sẽ làm gì?

Thật đơn giản! Nếu bạn có kết nối Internet, hãy truy cập website Go2Convert.com. Tải lên (upload) bất kỳ tập tin nào ở bất kỳ định dạng nào, và Go2Convert sẽ cho phép bạn chuyển đổi nó thành một tập tin mà bạn có thể sử dụng.

[tip]Website Go2Convert xử lý hơn 100 định dạng khác nhau, bao gồm cả những định dạng lạ như PostScript, PhotoCD, EXR, DPX… Một khi bạn đã chọn xong tập tin từ ổ đĩa cứng của mình và tải nó lên, website sẽ xác định định dạng tập tin và đưa ra cho bạn một trình đơn thả xuống gồm các định dạng tương thích mà bạn có thể lưu tập tin thành. Chọn một định dạng, chọn chất lượng tập tin (nếu có), và sau đó nhấp vào Convert Now.[/tip]
Sau khi sự chuyển đổi được thực hiện xong (nó thường chỉ mất một vài giây), bạn sẽ thấy tập tin đầu ra xuất hiện bên dưới khu vực đầu vào của màn hình. Nhấp vào Download để lưu nó vào PC của bạn.(Theo PCW)

Read more :
READ  Thay Màn Hình Đăng Nhập Windows8 Cho Windows7