Do ngày đầu tiên mới đến TTB mình đã có 1 bài mở đầu, tuy nhỏ nhưng lại bổ ích đó là đoạn code chống bôi đen các văn bản nhằm không cho người khác copy bài viết của chính chúng ta. Nếu đi kèm thêm chống chuột phải thì tuyệt, tham khảo thêm cách chống click chuột phải ở bài viết này.

Bạn hãy thử làm thao tác bôi đen các đoạn text trên bài viết này để thấy tác dụng của script. Để làm được điều này, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Vào giao diện blog –> Thiết kế –> chỉnh sửa HTML.

Bước 2: Tìm thẻ </body>. Chèn đoạn code sau vào trước nó:

 1. <script type=‘text/javascript’>
 2. function disableselect(e){
 3. return false
 4. }
 5. function reEnable(){
 6. return true
 7. }
 8. //if IE4+
 9. document.onselectstart=new Function (“return false”)
 10. //if NS6
 11. if (window.sidebar){
 12. document.onmousedown=disableselect
 13. document.onclick=reEnable
 14. }
 15. </script>

Sau cùng lưu Template.

Read more :
READ  ScrollingSidebar cho blogspot