Có nhiều vị trí đặt quảng cáo trong phần bài viết của blog, như đã giới thiệu trong bài Chèn quảng cáo ads vào trong bài viết Blog. Tuy nhiên rất nhiều bạn hỏi cách thức đặt Ads vào phần giữa mỗi bài viết giống như một số Blog tham giá GA đã thực hiện được.
Trong bài viết này xin giới thiệu với các bạn cách đặt quảng cáo vào giữa mỗi bài viết trong Blog dành cho Blogger.

 Chèn quảng cáo vào giữa bài viết của Blogger
Cách thực  hiện:
topsong no1 Chèn quảng cáo vào giữa bài viết của Blogger Truy cập vào Blogger:
Truy cập vào Blogger Dashboard  >  Layout  >  Edit Html > Check vào ô chọn “Expand Widgets”
topsong no2 Chèn quảng cáo vào giữa bài viết của Blogger Chỉnh sửa Code trong Edit HTML:
Tìm (Press Ctrl + F) đoạn code:

Và thay chúng bằng đoạn code dưới:

Bạn chèn đoạn mã quảng cáo thay cho dòng  và lưu mẫu.
topsong no3 Chèn quảng cáo vào giữa bài viết của Blogger Các thực hiện:
Bây giờ mỗi khi soạn bài viết, khi viết (soạn thảo) tới khoảng giữa bài bạn muốn hiển thị quảng cáo thì chèn  đoạn code dưới vào:

và tiếp tục viết tiếp bài.
Khi đăng bài viết bạn sẽ thấy quảng cáo hiển thị ngay dưới đoạn bạn đã chèn mã: vào.
Chúc các bạn thành công !!!

Copy from http://www.vnblognet.com/2010/04/at-quang-cao-vao-giua-bai-viet-cho.html
Read more :
READ  Simple Idea templates 4.1.11 + PSD