Call of Duty 4: Modern Warfare

Thông tin game Call of Duty 4: Modern Warfare

Nhà sản xuất: Glu Mobile
Nền tảng: Java
Thể loại: Hành động, Shooting
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Một vài hình ảnh trong game Call of Duty 4: Modern Warfare

Call of Duty 4: Modern Warfare
Call of Duty 4: Modern Warfare

Tải game Call of Duty 4: Modern Warfare

128×128 (126.24 KB)
128×128 SE (192.47 KB)
128×160 (128.48 KB)
128×160 SAM (205.69 KB)
128×160 SE (239.05 KB)
176×208 (232.21 KB)
176×220 MOTO (231.67 KB)
176×220 SAM (147.67 KB)
176×220 SE (277.38 KB)
208×208 (279.22 KB)
240×320 (246.62 KB)
240x320s40 (447.52 KB)
240x320s60 (473.88 KB)
240×320 SAM (288.67 KB)
240×320 SE (459.74 KB)
240×320 SIE (453.01 KB)
320x240s60 (467.83 KB)

Read more :
READ  Tải Game Pocket Hospital [By Connect2Media/365Games]