Attribution widget là một tiện ích mặc định được tích hợp sẵn trong cấu tạo của một trang blogger, với một số trang tác giả thiết kế đã bỏ nó đi vì vấn đề thẩm mỹ, tuy nhiên còn rất nhiều mẫu (đặc biệt là những mẫu simple của blogger) vẫn còn chứa tiện ích này. Đặc điểm nhận dạng của wiget này là nó hiển thị một dòng chữ Powered by Blogger (được cung cấp bởi Blogger). Bạn chỉ có thể thay đổi nội dung của dòng chữ này mà không thể xóa nó từ Bố cục (layout) của trang blog.
Hướng dẫn chi tiết xóa tiện ích Attribution trong blogspot

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhanh và hiệu quả nhất để xóa bỏ tiện ích này khỏi trang của bạn mà không làm phá vỡ bố cục hay ảnh hưởng đến mẫu blogger của bạn.

Đọc thêm»

Read more :
READ  Hướng dẫn chèn button chia sẻ mạng xã hội vào blogspot