Trước đây bạn không thể dổi tên trang facebook của bạn khi bạn đã đổi đến giới hạn 5 lần. Các hướng dẫn trên mạng trước đây đều chỉ là những hướng dẫn giả mạo sử dụng mã độc để cài vào máy tính của bạn nhằm ăn cắp thông tin.
Hướng dẫn hôm nay mình giới thiệu hoàn toàn khác không hề phải sử dụng một mã java hay addon nào khác. Tất cả chỉ đơn giản là thay đổi ngôn ngữ và thay đổi tên hoàn toàn tự nhiên.

Đọc thêm»

Read more :