Đây là một đoạn phim ngắn về cách chuyển đổi một file mp3 cùng với Audacity. Ngoài ra, làm thế nào để chỉnh sửa các thẻ và xuống chuyển đổi cho các tập tin nhỏ hơn

source

Read more :
READ  cận cảnh hai thanh niên ăn trộm xe ở Ninh Hiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *