Cũng giống như Windows 7 , Windows 8 cũng sẽ có 1 số phím tắt mới và cũ. Bạn có thể tham khảo các Phím Tắt Trong Start Screen Windows 8

 • Windows Key: Chuyển đổi giữa màn hình Classic và giao diện Metro UI
 • ESC: Trở lại ứng dụng trước đó
 • Windows Key + spacebar: Chuyển đổi thiết lập ngôn ngữ và bàn phím
 • Windows Key + Y: View qua màn hình Desktop
 • Windows Key + O: Khóa định hướng thiết bị
 • Windows Key + Enter: Khởi chạy Narrator
 • Windows Key + Shift + .: Chuyển Metro App sang bên trái màn hình
 • Windows Key + .: Chuyển Metro App sang bên phải màn hình
 • Windows Key + S: Mở App Search (trong giao diện Metro UI)
 • Windows Key + F: Mở File Search (trong giao diện Metro UI)
 • Windows Key + C: Mở Charms Bar
 • Windows Key + I : Mở Charm Settings
 • Windows Key + Q: Mở Search Pane
 • Windows Key + W: Mở Search Settings
 • CTRL + phím mũi tên phải: Chuyển sang trang danh sách bên phải trong Metro UI Menu
 • CTRL + phím mũi tên trái: Chuyển sang trang danh sách bên trái trong Metro UI Menu
 • Arrow Key, ALT + các phím mũi tên: Di chuyển vị trí của App trong Metro UI Menu.
 • Windows Key + L: Lock Screen
 • Windows Key + E: Mở cửa sổ Windows Explorer
 • Windows Key + R: Mở hộp thoại Run
 • Windows Key + P: Chế độ Projector – Chọn Projector Output (khi sử dụng thêm màn hình)
 • Windows Key + U: Khởi chạy Ease of Access Center
 • Windows Key + T: Mở màn hình Classic với con trỏ ở thành phần đang mở trước đó
 • Windows Key + X: Mở Windows Mobility Center
 • Windows Key + B: Mở màn hình Classic với con trỏ ở một đối tượng trên Taskbar
 • Windows Key + M: Mở màn hình Classic với con trỏ ở một đối tượng trên Desktop
 • Arrow Key, App Key: Hiển thị tùy chọn Unpin và các tùy chọn khác cho đối tượng trên Metro UI Menu.
 • Windows Key + A Tìm kiếm ứng dụng có chứa ký tự A (trong giao diện Metro UI)
 • Windows Key + G Tìm kiếm ứng dụng có chứa ký tự G (trong giao diện Metro UI)
 • Windows Key + J Tìm kiếm ứng dụng có chứa ký tự J (trong giao diện Metro UI)
 • Windows Key + K Tìm kiếm ứng dụng có chứa ký tự K (trong giao diện Metro UI)
Read more :
READ  Thay Đổi Hình Nền Start Screen Bằng Windows 8 Start Tweaker 1.01