Bán tên miền tại Godaddy (Domain Auction) sẽ mất bao nhiêu % tiền phí? Đó là câu hỏi đặt ra của rất nhiều người khi muốn bán tên miền tại đây. Chính xác thì với domain giá trị dưới 5000$ bạn sẽ mất phí 20%. Đối với domain từ 5000$ cho đến 25.000$ bạn sẽ mất phí 1000$ + 15%. Đối với domain trên 25.000$ bạn sẽ mất phí 4000$ + 10%

Domain Sale Price Commission
$0 – $5,000 20% ( $15 minimum)
$5,001 – $25,000 $1,000 + 15% of amount over $5,000
$25,000 + $4,000 + 10% of amount over $25,000

Chi tiết xem tại: https://auctions.godaddy.com/trpPricing.aspx?ci=1855

Read more :
READ  farmsatoshi.com - Chơi game kiếm Bitcoin miễn phí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *