Heimdal-LOGO

– Heimdal PRO bảo vệ người dùng chống lại các cuộc tấn công mà một trình virus không thể ngăn chặn! Với động cơ mạnh mẽ của nó lọc lưu lượng internet, nâng cao công cụ phát hiện phần mềm độc hại.

– Heimdal PRO giúp người sử dụng an toàn khỏi các mối đe dọa không gian mạng mới nhất. Heimdal PRO là công cụ bổ sung hoàn hảo cho các trình antivirus hiện tại của bạn, bởi vì nó chủ động quét lưu lượng truy cập Internet của bạn cho các mối đe dọa và tấn công – ngăn chặn chúng trước khi chúng xảy ra.

1. Đăng ký và nhận key: Heimdal Pro điền các thông tin cần thiết với VOUCHER: beta24rwd

12

2. Tải về, cài đặt: Heimdal Pro (đuôi msi)

1234567

 

 

 

Read more :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *