Chỉ với vài đoạn mã đơn giản, bạn sẽ làm cho 3 đèn led trên bàn phím phải “nhảy” theo nhạc.
Bất cứ loại bàn phím cơ bản nào hiện nay đều có tối thiểu 3 đèn led để thông báo tình trạng tắt bật của các phím Num lock, Caps lock và Scroll lock.

Để làm bàn phím nhấp nháy bạn cần tạo một đoạn mã Visual Basic. Bạn hãy copy đoạn mã dưới đây và dán vào notepad sau đó lưu lại tập tin này với đuôi mở rộng là .vbs. Sau đó bạn bấm đúp chuột vào tập tin vbs này để chạy đoạn mã Visual Basic và thưởng thức thành quả. Dưới đây là các đoạn mã Visual Basic.

Đoạn mã này làm cho các đèn LED (Num lock, Caps lock và Scroll lock) nhấp nháy một cách ngẫu nhiên.

[note]
Set wshShell =wscript.CreateObject(“WScript.Shell”)
do
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “{CAPSLOCK}”
wshshell.sendkeys “{NUMLOCK}”
wshshell.sendkeys “{SCROLLLOCK}”
loop
[/note]

Đoạn mã này sẽ làm cho các đèn LED trên bàn phím nhấp nháy theo một trình tự nhất định

[note]
Set wshShell =wscript.CreateObject(“WScript.Shell”)
do
wscript.sleep 200
wshshell.sendkeys “{CAPSLOCK}”
wscript.sleep 100
wshshell.sendkeys “{NUMLOCK}”
wscript.sleep 50
wshshell.sendkeys “{SCROLLLOCK}”
loop
[/note]

Để kết thúc quá trình này, bạn hãy bấm tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete để vào Task Manager rồi tìm đến thẻ Processes. Tiếp theo bạn tìm đến tiến trình mang tên wscript.exe rồi bấm vào End Processes để ngắt tiến trình này. Một lưu ý nhỏ đó là trước khi chạy tập tin vbs bạn hãy tắt tất cả đèn led trên bàn phím đi để tránh việc đèn led hiển thị không theo ý muốn.

Chúc bạn thành công.(Theo Genk)

Read more :
READ  Trợ Thủ Giúp Giám Sát Website Thân Yêu Của Bạn