BÀ MERKEL MẮNG TẬP CẬN BÌNH
Tập này! Cái mặt chú dày
Chắc là bị đấm bấy nay chứ gì ?
Vai phải mụn nhọt li bì
Dao đâm, kiếm chém mấy kỳ chưa thôi (1)
Vai trái rớm máu hỡi ôi
Phù Tang họ nện ba hồi bảy chương. (2)
Hông phải chú có còn xương

Read more :
READ  NGOEO... NGOEO