Chương trình sửa chữa GPU miễn phí cho các máy MacBook Pro 2011-2013 bị lỗi video thay vì hết hạn vào 27-2 này, thì đã được Apple gia hạn đến 31-12-2016 hoặc 4 năm kể từ ngày mua máy.

macbook_pro_retina_13_1499

Xem thêm thông tin chính thức từ Apple:

MacBook Pro Repair Extension Program for Video Issues

Nhấn like để chia sẻ

Bookmark and Share

Bình luận bằng Facebook

Read more :
READ  Crypto News March 4: Bitcoin price is targeting $ 9k with news of BCH, USDC, Bithumb, STASIS, MakerDAO, TRX, Kyber, Uphold, XAU ₮

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *