Trang quảng cáo này trông khá đẹp mắt và cung cấp nhiều offer cho chúng ta hoàn thành quy đổi điểm
(1000 Points = $1.00)


 Đăng ký theo link
 http://www.ADmimsy.com

một bảng hiện ra các bạn điền đầy đủ thông tin của mình vào đó

các ban click vao view ads để xem quảng  cáo

 số tiền phụ thuộc vào từng loại quảng cáo

làm offer như sau

đây là một thành viên ở việt nam đă giành chiến thắng

khi đủ 15$ thì họ xẽ thanh toán qua paypal và alerpay cho bạn
chúc bạn xẽ kiếm được nhiều tiền từ trang này!

Read more :
READ  How To Place Adsense Ads Inside Your Blogger Header Section